کد خبر : 121963
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 ژانویه 2021 - 10:03

فوتبال ایران استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) رافریادمیزند

فوتبال ایران استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) رافریادمیزند

  اثبات نیوز ؛      فوتبال ایران استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) رافریادمیزند   سید ابوصالح دانشفر ؛  نبود(var)به ضررهمه تیمهاوفوتبال ایران خواهدبود ویدیوچک نیازشدیدفوتبال ایران کمک داورویدیوئی(var)واجب ترازنان شب برای فوتبال ایران تاکنون چندین بارهم قبلااستفاده ازسیستم ویدیوچک(var)رامتذکرشده ام به هرحال داوران ماقطعا سهوی وغیرعمداشتباهاتی دارندکه استفاده ازکمک داورویدیوئی اشتباه فاحش داوران راجبران واصلاح

 

اثبات نیوز ؛ 

 

 

فوتبال ایران استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) رافریادمیزند

 

سید ابوصالح دانشفر ؛ 

نبود(var)به ضررهمه تیمهاوفوتبال ایران خواهدبود

ویدیوچک نیازشدیدفوتبال ایران

کمک داورویدیوئی(var)واجب ترازنان شب برای فوتبال ایران

تاکنون چندین بارهم قبلااستفاده ازسیستم ویدیوچک(var)رامتذکرشده ام

به هرحال داوران ماقطعا سهوی وغیرعمداشتباهاتی دارندکه استفاده ازکمک داورویدیوئی اشتباه فاحش داوران راجبران واصلاح وگوشزدویاداوری میکند

۶درطی دوسال اخیراشتباهات واضح وفاحشی راازداوران درلیگ برترشاهدبوده ایم واین اشتباهات بر(له) ویا(علیه) همه تیمها صورت گرفته است

درفینال باشگاههای اسیاهمین چندهفته پیش شاهدبودیم که دربازی پرسپولیس واولسان چگونه سیستم ویدیویی اشتباهات واضح داورقطری را اصلاح کردوبدرستی قهرمان وبرنده فینال رامشخص کردوجام راززپرسپولیس گرفت وبه اولسان کره جنوبی داد

ودرمسابقات بین المللی وباشگاههای اروپا ودیگرمسابقات درسایرکشورهاشاهد نقش بسیارخوب سیستم ویدیوئی داوری بوده ایم

استفاده ازسیستم(var)باعث کاهش اشتباهات داوری ورسیدن حق به حقدارمیگردد

سیستم ویدیوئی نقش بسیارمهمی دراموزش اصولی ودقیق واجرای قوانین داوری برای داوران بازیکنان وکادرفنی تیمها وتماشاگران فوتبال خواهدداشت

دردنیای پیشرفته ومدرن امروزی استفاده ازتکنولوژی پیشرفته وعلم روزوبروزبودن امکانات نقش بسیارمهمی درپیشرفت وشکوفایی جوامع بشری وهمچنین خیلی ازجریانات واتفاقات دردنیاخواهدداشت وبی شک استفاده ازتکنولوژی درورزش وبخصوص مسابقات فوتبال درسراسردنیاودرمسابقات مختلف نقش مهم وتعیین کننده ای خواهدداشت وازانجمله میتوان به استفاده ازسیستم کمک داورپیشرفته ویدیویی یاویدیوچک ویا(var)نام بردکه باتوجه به سرعت بازی فوتبال ودخالت بازیکنان درخیلی ازصحنه های مسابقات وحساسبت بالای مسابقات واینکه درپاره ای مواقع داوران مسابقات بنابه دلایل مختلف قادربه تشخیص درست خطاها وصحنه های حساس بوجودامده درجریان مسابقات نیستندودچاراشتباهاتی درقضاوت شوندکه سبب میشود نتیجه مسابقات تغییرکرده ویاعدالت اجرانشودوحق به حقدارنرسدوداوران درتشخیص خطاهااشتباهاتی سهوی وغیرعمدنمایند لذاخوشبختانه بااستفاده ازسیستم بسیارپیشرفته ودقیق کمک داورودیویی (var)که صحنه های مسابقه رابااستفاده ازچندین دوربین فیلمبرداری مجهزوپیشرفته ودقیق وازدههازاویه مختلف فیلمبرداری میکنند واین تصاویربوسیله داوران مجرب ومتخصص وتوانمنددراطاق مخصوص وازروی صفحه مانیتورکنترل وچک شده واشتباهات داوران راکاملاواضح واشکاربه تصویرمیکشندلذااستفاده ازاین سیستم بسیارکارسازوموثربوده اگرداوران تصمیم نابجاویااشتباه بگیرندبااستفاده ازاین سیستم اشتباه داوران رااصلاح ودخالت نموده وداوران رامتوجه تصمیم اشتباهات خودنموده وتجدیدنظرمینمایندوخوشبختانه اززمان استفاده ازاین سیستم شاهدجلوگیری ازاشتباهات فاحش داوران وتغییرتصمیمات داوران درخیلی ازمسابقات دردنیا ودرنتیجه اجرای عدالت ورساندن حق به حقداربوده ایم

امامتاسفانه تاکنون درکشورما برخلاف تمام کشورهای دنیا ازاین سیستم داوری استفاده نشده ودرنتیجه ضریب اشتباهات داوران بالابوده وبهمین خاطر خیلی ازتیمهادرطی دوسال گذشته درتصمیمات داوری متضررشده وامتیازات زیادی راازدست داده اندوقادرنیستندازحق خوددفاع نموده وبدلیل اشتباهات غیرعمدداوری سلامت قضاوت داوران به چالش کشیده شده وتیمهاتاوان زیادی راازاشتباهات داوری متحمل شده اند

لذافدراسیون فوتبال ایران نیربایدهرچه سریعترسیستم داوری خودرانیزمثل تمامی کشورهای دنیا بروزنموده وازتجهیزات وامکانات پیشرفته داوری (var)استفاده نموده وامکانات حضوراین سیستم پیشرفته داوری رادرفوتبال ایران فراهم نمایدتاشاهدکاهش اشتباهات داوری وکم شدن اعتراضات بازیکنان وکادرفنی وهواداران فوتبال باشیم ودرمسابقات فوتبال باشگاههای کشورمان شاهدقضاوتهای منصفانه ورسیدن حق به حقدارباشیم وداوران مادرقضاوتهای خودازاین سیستم پیشرفته ویدیویی کمک گرفته واستفاده بهینه نمایند

وفدراسیون فوتبال مانبایداجازه دهدکه داوران ماوفوتبال کشورماازفوتبال روزدنیا عقب افتاده وازسیستمهای پیشرفته داوری روزدنیا محروم گرددزیراضربات جبران ناپذیری رادرصورت عدم استفاده متحمل خواهیم شدوازعلم روزدنیاوتکنولوژی داوری دنیاعقب خواهیم ماند

واستفاده ازسیستم(var)جلو خیلی ازحرف وحدیثهاوشایعات واعتراضات راخواهدگرفت وداوری مسابقات ماشفاف وکم اشتباه خواهدشد

سیدابوصالح دانشفر

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.