مدیر عامل اسبق مناطق نفت‌خیز جنوب آسمانی شد

مدیر عامل اسبق مناطق نفت‌خیز جنوب آسمانی شد

بیژن عالیپور مدیر عامل اسبق مناطق نفت‌خیز جنوب آسمانی شد. به گزارش اثبات نیوز ، بیژن عالی‌پور (زاده ۷ فروردین ۱۳۲۸ مسجدسلیمان) کارشناس نفت و مدیر اجرایی  تحصیلات کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه اکلاهمای مرکزی که در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان مشاور وزیر نفت فعالیت می‌کرد. وی در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷