یسنا کوچولو پیدا شد ، ایران خوشحال شد

یسنا کوچولو پیدا شد ، ایران خوشحال شد

یسنا دختر گمشده کلاله‌ای پس از پنج روز جست و جو پیدا شد. به گزارش اثبات نیوز ، یسنا دیدار دختر بچه چهارساله کلاله ای که پنج روز پیش در زمین کشاورزی روستای گم شده بود، صحیح و سالم پیدا شد. فرهاد شیبک فرماندار کلاله در گفت‌وگو با خبرنگاران  به گفتن این جمله که یسنا